„Klient jest u nas najważniejszym gościem.
To nie on jest zależny od nas.
To my zależymy od niego.
On nie przerywa naszej pracy. On jest jej celem.
On nie jest na zewnątrz naszego biznesu, lecz jest jego częścią.
Służenie mu nie jest z naszej strony przysługą. To on robi nam przysługę dając nam szansę na służenie mu.”

Mahatma Gandhi